ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

เข้าสู่หน้า โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์